Production Worker

**PLEASE NOTE THIS ROLE IS TO START IN FEB/MARCH 2022** **ENGLISH BELOW**

Jobbeskrivelse: Produktionsmedarbejder

Afdeling: Country Management

Kontaktperson: Therese Scherer (Country Director Nordics)

Sted: København (IGC)

 

Infarm blev grundlagt i Berlin tilbage i 2013 af Osnat Michaeli og

brødrene Erez og Guy Galonska. Målsætningen var at videreformidle de mange fordele, man får ved at dyrke sine egne fødevarer.

Derfor udviklede Infarm-teamet et smart system inden for vertikalt landbrug, der gør det muligt at

forvandle byen til en personlig køkkenhave for at dyrke friske fødevarer og

dække kunders behov.

Infarm har via en banebrydende forskning, patenterede teknologier og et markedsførende tværfagligt team

opbygget et voksende, globalt netværk, der hjælper byerne med at blive selvforsynende med hensyn til deres fødevareproduktion.

Samtidig optimeres sikkerheden, miljøaftrykket og kvaliteten på 

fødevarerne.

Bliv en del af Infarm-(r)evolutionen, og lad os sammen tage kontrollen over vores fødevarer. 

 

Om dig

Som produktionsmedarbejder arbejder du i et af vores Infarm-dyrkningscentre, hvor vi

dyrker planter i et stort omfang ved hjælp af vores teknikker inden for vertikalt landbrug. Vi ser gerne, at du har erfaring med

at arbejde i et industrielt produktionsmiljø. Du er velorganiseret og pålidelig,

kan forstå og følge tydelige processer og instruktioner, og du er vant til at "få jord under neglene"

i dit daglige arbejde.

 • Du brænder for vores vision om at nytænke arbejdsgangene inden for fødevareindustrien.
 • Du tror på, at mangfoldighed, samarbejde og teamwork er nøglen til succes.
 • Du ønsker at blive en del af et produktionsteam i verdensklasse, der leverer førsteklasses fødevarer

til vores kunder - med et minimalt madspild

Ansvarsområder

 • Du skal kunne betjene vores såmaskine i henhold til de individuelle plantekrav og sørge for, at

instruktionerne for såning følges til punkt og prikke • Du skal følge spiringsprocessen og være i stand til at spotte de planter, der ikke lever op til kvalitetsstandarderne, så du kun vælger

de bedste frøplanter til pakning og plantning

 • Du skal høste Infarm-planter fra vores dyrkningscentre og omhyggeligt følge en række manuelle og

automatiserede processer, hvor du pakker og gør dem klar til kundesalg

 • Du skal kunne følge definerede arbejdsgange og produktionsplaner for at sikre, at vi når den daglige produktion, der

lever op til vores høje kvalitetsstandarder

 • Vi forventer, at du kan varetage din og andres sikkerhed ved at følge retningslinjerne for sundhed og sikkerhed
 • Du får ansvaret for at udplante frøplanter og udføre kvalitetstjek for at sikre, at kun de bedste produkter når Infarms slutkunder

Kvalifikationer

 • Det er en stor fordel, hvis du har erfaring fra en ledende rolle inden for industriel produktion
 • Vi ser også gerne, at du har en stærk sans for selv de mindste detaljer og et godt øje for renlighed og hygiejne
 • Du føler dig tryg og trives med at arbejde på egen hånd, men er samtidig en teamplayer

 • Det er et stort plus, hvis du har erfaring fra fødevareindustrien
 • Du skal have arbejdskendskab og evne til at kommunikere effektivt på engelsk 
 • Du skal være villig til at arbejde i weekenderne fra tid til anden
 • Gyldigt arbejdsvisum er et krav

Vi tilbyder følgende

 • Spar op til fremtiden: Du bliver omfattet af en pensionsordning i henhold til overenskomsten
 • Få mulighed for ekstra fridage:
  Du får 30 feriedage plus en ekstra fridag på din

fødselsdag

 • Nyd dine måltider:
  Du får måltidskuponer, snacks & drikkevarer på arbejdspladsen
 • Hold dig opdateret: Du kan regelmæssigt deltage i praktiske globale og regionale møder og frokostsessioner, hvor du får mulighed for

at lære nye ting

 • Cykl på arbejde: Du får rabat på Swapfiets cykelordning
 • Mød dine kollegaer: Du kan deltage i vores forskellige ressourcegrupper for medarbejdere omkring D&I, sportsaktiviteter

eller virtuelle sociale aktiviteter

 • Fokus på velvære: Professionel rådgivning døgnet rundt og diverse interne initiativer for sundhed og velvære

(yoga, kost og ernæring og meget mere)

 

Et vigtigt fokuspunkt for Infarm er ligestilling og mangfoldighed. Vi stræber efter at opnå et inkluderende miljø, hvor

alle trives, uanset baggrund. Vi værner om mangfoldighed

og sætter pris på det unikke individ. Dine

erfaringer, oplevelser, perspektiver og synspunkter hjælper os med at opbygge et sundt miljø,

hvor vi alle kan lære af hinanden. Alle ansøgere tages i betragtning,

uanset alder, køn, sprog, handicap, etnisk oprindelse, nationalitet, religion, tro, kultur, socioøkonomisk status eller seksuel orientering.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Passionate to eat better, Infarm was founded in Berlin in 2013 by Osnat Michaeli and the brothers Erez and Guy Galonska. With the aim to share the goodness of own-grown produce with everyone, they developed a smart modular farming system that allows distribution of farms throughout the urban environment, growing fresh produce in any available space and fulfilling any market demand. 

Today, with cutting edge R&D, patented technologies, and a leading multi-disciplinary team, Infarm is growing a global farming network helping cities become self-sufficient in their food production while significantly improving the safety, quality, and environmental footprint of our food. 

Be part of the Infarm (r)evolution and help people to take back ownership of their food. 

Who you are

As a Production Worker you are working in one of our Infarm Growing Centres, where we produce plants at scale using our vertical farming techniques. You ideally have some experience of working in an industrial manufacturing environment. You are well organised and reliable,  able to understand and follow clear processes and instructions, and are used to being hands-on with your day to day work.

 • You're excited about our vision to reshape the food industry.
 • You believe diversity, collaboration and teamwork are key drivers for success.
 • You want to part of a world class production team ensuring the delivery of high standard produce to our clients with minimal food waste

Responsibilities

 • Operate our seeding machine according to individual plant requirements and ensure you follow the seeding recipe precisely
 • Follow the germination process and detect under-performance while only choosing the  best-performing seedlings for packing and planting
 • Harvest infarm plants from our production farms, and use a range of manual and automated processes to package them ready for sale to our customers
 • Follow defined workflows and production schedules to ensure daily volume requirements are met to our high standards of quality
 • Ensure the safety of yourself and others by following Health and Safety guidelines
 • Transplant seedlings, applying quality checks to make sure only the best get through

Requirements

 • Experience working in a labour intensive industrial manufacturing role an advantage 
 • Strong attention to detail and a good eye for cleanliness and hygiene
 • Confident and comfortable working alone as well as part of a team
 • Experience in the food manufacturing industry is a plus
 • Working knowledge and ability to communicate effectively English required
 • Operational days might include working on weekends 
 • Valid working visa

What we offer

 • Save Up: Pension scheme according to the provisions of the collective agreement
 • Take some time off: 30 days of annual paid time off, and an extra day off on your birthday
 • Enjoy your meal: Co-contribution meal vouchers, snacks & drinks 
 • Stay up-to-date: Regular global & regional All-hands meetings and Lunch & Learn sessions
 • Travel to Work: Subsidized Swapfiets Bike Program
 • Meet your colleagues: Join our various employee resource groups about D&I, sports, or virtual social activities
 • Be well: 24/7 professional counselling and various internal Health & Wellness initiatives (Yoga, Diet & Nutrition, and many more) 

Infarm is an equal opportunity employer. We strive to grow an inclusive environment, where everyone can thrive, regardless of your background and circumstances. We nurture diversity because we appreciate the uniqueness and differences between people. Each employee’s distinctive experiences, perspectives, and viewpoints helps us build a resilient environment, where we can all learn, grow, and create great things together. All applicants are given equal opportunity regardless of age, gender identity or expression, language, disability, ethnic origin, national origin, religion, belief, culture, socio-economic status, or sexual orientation.