Maintenance Technician

**THIS ROLE IS TO START IN FEB/MARCH 2022** **ENGLISH BELOW**

Jobbeskrivelse: Vedligeholdelsestekniker (certificeret elektriker)

Afdeling: Country Management

Kontaktperson: Therese Scherer (Country Director Nordics)

Sted: København (IGC)

 

Infarm blev grundlagt i Berlin tilbage i 2013 af Osnat Michaeli og

brødrene Erez og Guy Galonska. Målsætningen var at videreformidle de mange fordele, man får ved at dyrke sine egne fødevarer.

Derfor udviklede Infarm-teamet et smart system inden for vertikalt landbrug, der gør det muligt at

forvandle byen til en personlig køkkenhave for at dyrke friske fødevarer og

imødekomme kunders behov.

Infarm har via en banebrydende forskning, patenterede teknologier og et markedsførende tværfagligt team

opbygget et voksende, globalt netværk, der hjælper byerne med at blive selvforsynende med hensyn til deres fødevareproduktion.

Samtidig optimeres sikkerheden, miljøaftrykket og kvaliteten på 

fødevarerne.

Bliv en del af Infarm-(r)evolutionen, og lad os sammen tage kontrollen over vores fødevarer. 

 

Om dig

Som vedligeholdelsestekniker vil du få ansvaret for vedligeholdelsen af Infarms nyeste

vertikale landbrugssystemer på vores "plante-hub" og fungere som en generel "handyman" for tekniske

problemer relateret til vores dyrkningscentre eller automatiserede procesmaskiner. Du vil følge nøje definerede processer

og kvalitetsstandarder for at sikre en problemfri drift, og at hardware og software fungerer

korrekt. Du vil endvidere føre tilsyn med kemikalie- og gødningsforsyningen i driften.

Eftersom vi introducerer nye vertikale landbrugssystemer og -teknologier til vores nye Infarm-dyrkningscentre,

er vi på udkig efter en vedligeholdelsestekniker, der vokser med udfordringerne

og har praktisk erfaring med vedligeholdelsesarbejde, gerne inden for hydroponik, landbrug eller 

fødevareproduktion.

 • Du brænder for vores vision om at nytænke arbejdsgangene inden for fødevareindustrien.
 • Du tror på, at mangfoldighed, samarbejde og teamwork er nøglen til succes.
 • Du vil være en del af et produktionsteam i verdensklasse, der sikrer levering af førsteklasses fødevarer

til vores kunder - med minimalt madspildAnsvarsområder

 • Du skal udføre planlagt forebyggende vedligeholdelsesarbejde på alle produktionssystemer og

delsystemer - dette indebærer også en regelmæssig rengøring af alt udstyr

 • Du skal være i stand til at udføre et korrigerende vedligeholdelsesarbejde, der garanterer teknisk funktionalitet og løser de

tekniske problemer, der eventuelt måtte opstå på de forskellige maskiner og hub-systemer

forbundet med mekanisk og elektrisk udstyr

 • Vi forventer, at du kan levere en elektrisk ekspertise og formår at evaluere systemernes effektivitet, så der kan sikres

en tryg, effektiv og pålidelig drift af Infarms 

faciliteter

 • Du skal sørge for, at alt større elektrisk arbejde, der udføres af teamet eller eksterne leverandører, sker

i overensstemmelse med de lokale forskrifter

 • Du skal være indstillet på at udføre mekanisk, elektrisk arbejde lige fra grundlæggende til avancerede reparationer og

opgraderinger/eftermonteringer på alt produktions- og feltdriftsudstyr efter behov. Du skal installere

elektriske komponenter i Infarms vertikale landbrugssystemer, såsom sensorer, controllers,

LED-lys og pumper

 • Du skal ligeledes overvåge instrumentpaneler og varslingssystemer samt hjælpe med at identificere, rapportere om og løse grundlæggende

softwareproblemer

 • Vi forventer, at du kan samarbejde med maskinleverandører alt efter behov, når der skal udbedres alvorlige problemer samt

arrangeres en planlagt vedligeholdelse og servicering Du skal fungere som kontaktperson for

leverandørens vedligeholdelsesteams

 • Det bliver desuden dit ansvar at koordinere facilitetsvedligeholdelse og elarbejde i og omkring centrene,

alt efter behov

 • En anden opgave bliver at sørge for, at alt vedligeholdelsesarbejde udført af Infarmers eller eksterne leverandører er

registreret og dokumenteret korrekt 

 • Du skal kunne benytte vores online rapporteringssystemer til at logge dit arbejde

 • Det bliver også dit ansvar at vedligeholde støttesystemerne i centret, såsom vaskemaskiner, pakkemaskiner

såmaskiner etc.

 • Opgaverne tæller også at planlægge, overvåge og blande gødningen til det hydroponiske dyrkningssystem. Du skal også blande gødning og

pH-regulatorer alt efter behov i henhold til planteproduktionen

 • Vi forventer, at du kan varetage din og andres sikkerhed ved at følge

lovgivningen og retningslinjerne for sundhed og sikkerhed

 • Du får ansvaret for at servicere Infarms på vores kundesteder
 • Du skal indgå i vagtrotationen for at yde support til driften af Infarms døgnet rundt
 • Infarm tilbyder afdelingstræning og vejledning til nye

vedligeholdelsesteknikere. Du skal assistere/rådgive eller føre tilsyn med elarbejde ved andre faciliteter inden for

regionen, hvis det er nødvendigt

 • Du skal også kunne teste nye landbrugssystemer og subsystemer, når det overdrages fra installationsteamet

eller en ekstern leverandør for at sikre, at 

udstyret er korrekt idriftsat

 • En erfaren vedligeholdelsestekniker kan agere sundheds- og sikkerhedsrepræsentantKvalifikationer

 • Du skal være certificeret elektriker (certificeringsniveau som påkrævet i henhold til lokale/regionale regler

for denne branche)

 • Du har 2-5 års dokumenteret erfaring med vedligeholdelsesarbejde i et industrielt miljø, gerne inden for

hydroponik, landbrug eller fødevareproduktion

 • Du er ekspert i forskellige spændingssystemer, såsom 400V/230V AC og 160V og 24V DC

 • Du har evnen til at identificere og foretage fejlfinding af tekniske problemer på en klar og præcis måde
 • Du kan læse og forstå mekaniske/elektriske arbejdstegninger, skitser og

servicemanualer

 • Du har en proaktiv holdning og hands-on tilgang til dit arbejde
 • Du er en dygtig kommunikatør, både mundtligt og skriftligt
 • Du har en stærk sans for detaljer og et godt øje for renlighed omkring vores

Infarms

 • Du føler dig tryg ved og trives med at arbejde selvstændigt, men er samtidig en teamplayer
 • Du er god til at organisere og koordinere

 • Du er en dygtig kommunikatør, både mundtligt og skriftligt
 • Du har et gyldigt kørekort
 • Der kan lejlighedsvis være rejseaktivitet i træningsøjemed eller for at støtte andre teams
 • Du skriver og taler engelsk og dansk flydende

Eftertragtede egenskaber

 • Interesse for hydroponiske dyrkningssystemer og software

 • Det er et stort plus, hvis du har erfaring med facility management

 • Det er endvidere en fordel, hvis du har gaffeltruckcertifikat
 • Det er et stort plus, hvis du har erfaring med arbejde i højder
 • Vi ser gerne, at du har erfaring med mekanisk, el- eller VVS-certificering, træningsdokumentation og/eller referencer

Vi tilbyder følgende

 • Spar op til fremtiden: Du bliver omfattet af en pensionsordning i henhold til overenskomsten
 • Få mulighed for ekstra fridage:
  Du får 30 feriedage plus en ekstra fridag på din

fødselsdag

 • Nyd dine måltider:
  Du får måltidskuponer, snacks & drikkevarer på arbejdspladsen
 • Hold dig opdateret: Du kan regelmæssigt deltage i praktiske globale og regionale møder og frokostsessioner, hvor du får mulighed for

at lære nye ting

 • Cykl på arbejde: Du får rabat på Swapfiets cykelordning
 • Mød dine kollegaer: Du kan deltage i vores forskellige ressourcegrupper for medarbejdere omkring D&I, sportsaktiviteter

eller virtuelle sociale aktiviteter

 • Fokus på velvære: Professionel rådgivning døgnet rundt og diverse interne initiativer for sundhed og velvære

(yoga, kost og ernæring og meget mere)

 

Et vigtigt fokuspunkt for Infarm er ligestilling og mangfoldighed. Vi stræber efter at opnå et inkluderende miljø, hvor

alle trives, uanset baggrund. Vi værner om mangfoldighed

og sætter pris på det unikke individ. Dine

erfaringer, oplevelser, perspektiver og synspunkter hjælper os med at opbygge et sundt miljø,

hvor vi alle kan lære af hinanden. Alle ansøgere tages i betragtning,

uanset alder, køn, sprog, handicap, etnisk oprindelse, nationalitet, religion, tro, kultur, socioøkonomisk status eller seksuel orientering.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Passionate to eat better, Infarm was founded in Berlin in 2013 by Osnat Michaeli and the brothers Erez and Guy Galonska. With the aim to share the goodness of own-grown produce with everyone, they developed a smart modular farming system that allows distribution of farms throughout the urban environment, growing fresh produce in any available space and fulfilling any market demand. 

 

Today, with cutting edge R&D, patented technologies, and a leading multi-disciplinary team, Infarm is growing a global farming network helping cities become self-sufficient in their food production while significantly improving the safety, quality, and environmental footprint of our food. 

 

Be part of the Infarm (r)evolution and help people to take back ownership of their food. 

Who you are

As a Maintenance Technician, you will be responsible for the maintenance of Infarm’s newest farming systems at our plant hub and act as a general “handyman” for hub-related technical problems on our farms or automated process machinery as well as our facility. You’ll follow clearly defined processes and quality standards to ensure smooth operations and that hardware and software is working correctly. Furthermore, you will supervise the chemicals and fertilizer supply for operations. 

As we are introducing new farming systems and technology to our new Infarm Growing Centers, we are on the outlook for a Maintenance Technician who is energised by challenges and has practical maintenance experience preferably within a hydroponic, agricultural or food manufacturing context.

 • You're excited about our vision to reshape the food industry.
 • You believe diversity, collaboration and teamwork are key drivers for success.
 • You want to part of a world class production team ensuring the delivery of high standard produce to our clients with minimal food waste

Responsibilities

 • Perform planned preventive maintenance, on all production operations systems and subsystems  including cleaning of all equipment on a regular basis
 • Perform corrective maintenance, guaranteeing technical functionality and solve any technical problems that may arise from different machinery and hub systems associated with mechanical & electrical equipment
 • Perform upgrades/retrofits on all production operations systems and subsystems
 • Monitor the dashboards and alerting system of the indoor farms and help identify, report on and solve basic software issues
 • Liaise with machinery suppliers as required to rectify more serious issues and to arrange for planned maintenance and servicing. Act as the contact person for the supplier’s maintenance teams
 • Ensure that all maintenance work done by Infarmers or external contractors is registered and properly documented
 • Coordinate facility maintenance in and around the hubs as needs arise
 • Maintain the supportive systems in the facility, such as washing machines, packing machines, seeding machines etc
 • Plan, supervise and execute fertigation for the hydroponic system. Mixing fertilizers & pH regulators as needed to supply for the Hub’s plant production.
 • Ensure your safety and the safety of others by following Health and Safety legislation and guidelines
 • Assist and complete farm installations and activation according to defined procedures and quality standards
 • Be part of on-call duty rotation to ensure 24/7 support of Infarm operations
 • Provide departmental training and mentoring as needed to new Maintenance Technicians
 • An experienced Maintenance Technician can act as Health & Safety Representative

 

Requirements 

 • Proven mechanical maintenance experience in an industrial environment, preferably within a hydroponic, agricultural or food manufacturing context (2-5 years)
 • Read and understand mechanical/electrical blueprints, schematic drawings and service manuals
 • Flexible with a proactive attitude and hands-on approach
 • Effective verbal and written communication skills
 • Strong attention to detail along with a good eye caring for cleanliness around our farms
 • Both confident and comfortable working independently as well as part of a team
 • Able to identify and troubleshoot technical issues in a clear and concise manner
 • Valid driver’s license
 • Ability to travel for work for training purposes or to support other teams on occasion
 • Fluency in English, Danish is a plus

Special Things We Would Like to See

 • Interest in hydroponics systems and software
 • Facility management experience is a plus
 • Forklift license is a plus
 • Experience in working at heights is a plus
 • Mechanical, electrical or plumbing certification, training records and/or references

What we offer

 • Save Up: Pension scheme according to the provisions of the collective agreement
 • Take some time off: 30 days of annual paid time off, and an extra day off on your birthday
 • Enjoy your meal: Co-contribution meal vouchers, snacks & drinks 
 • Stay up-to-date: Regular global & regional All-hands meetings and Lunch & Learn sessions
 • Travel to Work: Subsidized Swapfiets Bike Program
 • Meet your colleagues: Join our various employee resource groups about D&I, sports, or virtual social activities
 • Be well: 24/7 professional counselling and various internal Health & Wellness initiatives (Yoga, Diet & Nutrition, and many more) 

Infarm is an equal opportunity employer. We strive to grow an inclusive environment, where everyone can thrive, regardless of your background and circumstances. We nurture diversity because we appreciate the uniqueness and differences between people. Each employee’s distinctive experiences, perspectives, and viewpoints helps us build a resilient environment, where we can all learn, grow, and create great things together. All applicants are given equal opportunity regardless of age, gender identity or expression, language, disability, ethnic origin, national origin, religion, belief, culture, socio-economic status, or sexual orientation.